A Society

 

A Society är den nya tidens konsultbolag som ger fria konsulter tillgång till de häftigaste uppdragen. Vi arbetar konsultnära och fokuserar på att ge stöd och uppdrag som möjliggör för de anslutna konsulterna att lyckas. Samtidigt försörjs kunderna utifrån deras behov med rätt kompetens och volym. Vi verkar på den nya flexibla arbetsmarknaden som blir allt mer snabbrörlig, att samla de bästa experterna i ett och samma nätverk innebär därmed stora fördelar för såväl konsulter, partners som kunder.

Vår industriella- och branschkompetens tillsammans med vår passion för relationer leder till våra konsulter, partners och kunders framgångar!

 

Lediga jobb/Available positions