BRS Networks AB

BRS Networks grundades 2011, efter en avknoppning från BRS Intron som bildades 1989. BRS Networks är ett snabbväxande bolag inom Fiberentreprenad, IT-miljöer och Datacenter som belönats med ett flertal priser, däribland som DI Gasell 2016, Företagarna ”Åretsföretagare”, Veckans Affärer ”superföretag”.

Under 2016 omsatte vi 73 MSEK och är 90 medarbetare med huvudkontoret i Visby. Vi har även ett säljkontor i Estland.

Vi eftersträvar goda affärsrelationer och ett bra samarbete med våra kunder. Detta skapar fördelar för att långsiktigt möta både dagens och morgondagens krav på tillgänglighet, kvalitet och kapacitet.
Verksamhet

Vi är specialister inom data- och telekommunikationslösningar. Vi designar, projekterar och installerar datanätverk genom att utnyttja alla medier såsom fiber, koppar och radio.

IT- och datacenterverksamheten har växt och under 2014 etablerades ett kontor i Estland med 6 anställda. BRS Networks bygger och driftar datacenter enligt MSB´s riktlinjer, ett unikt koncept har utvecklats som baseras på att uppföra datacenters med mycket hög fysisk säkerhetsklass.

Idag ansvarar BRS Networks för driften av ett flertal datacenters på Gotland och Sverige. BRS Networks är idag ett av de ledande företagen i branschen och har förutom fiberentreprenad och byggande av Datacenters många åtaganden inom service och drift av nät och anläggningar 24/7/365.

Inom FTTx Fiberentreprenad har vi byggt cirka 20 000 anslutningar i ett 60-tal projekt runt om i Sverige sen starten 2011.

BRS Networks är en mycket omtyckt arbetsgivare med en god företagskultur. Vilket har resulterat i en låg personalomsättning i företaget. Vi är mycket stolta över mixen av erfarna och yngre medarbetare.

Våra ledord är:

Kunskap – Vår erfarenhet och kunskap skapar kvalité

Nytänkande – Vi ser morgondagens möjligheter och behov idag

Enkelhet – Med tillgänglighet och flexibilitet tillgodoser vi ert behov