EC Konsult

ECkonsult_ logo

EC Konsult AB är ett teknikkonsultföretag med ca 25 anställda. Bolaget grundades
1985 och är idag personalägt. Verksamheten är främst inriktad på:
• design, utveckling, test, verifiering och dokumentation av elektronik och programvara
för inbyggda system;
• utveckling och förvaltning av tekniska och administrativa IT-system.
Inom dessa områden är EC Konsults uppdrag mycket varierande. Det kan t ex handla
om produktutveckling, förstudier, kravspecifikationer, projektledning, kvalitetssäkring,
intranät och utbildning. Projekten genomförs på plats hos kunden eller i EC Konsults
egna lokaler i Karlshamn och Lund.

 

Läs mer om oss på www.ec.se