Extrapreneur AB

“Think Contribution”

Vi är Digital Leaders och Delivery Enablers för organisationer inom IT och R&D.

Vår drivkraft är den absoluta ambitionen att konkret och effektivt bidra till varje uppdragsgivares operativa verksamhet och samtidigt medverka till bestående förbättringar för framtida verksamhet.

Sedan starten 2012 har vi bidragit till våra kunders utveckling för att inte bara följa utan leda den digitala transformationen.

 

 

 

http://www.extrapreneur.se