InfraSight Labs

InfraSight Labs är ett snabbväxande mjukvarubolag från Malmö. Vi hjälper våra kunder att sänka sina IT-kostnader och få en helhetsbild av sin IT som de tidigare saknat. Vår produkt vScope verkar i gränslandet mellan teknologi, affärsverksamhet och organisation. På bara några år har InfraSight Labs vuxit från en liten startup till ett etablerat företag på den svenska IT-marknaden med kunder både i Sverige och internationellt.

www.infrasightlabs.com