OM / ABOUT

Om IT-mässan

Historik

Våren 2012 startade Arbetsförmedlingen i Lund upp ett samarbete med Ideon Meeting för att hjälpa företag med rekryteringsbehov inom IT. Sedan våren 2015 är även Lunds kommun medarrangör.

På första IT-mässan 2012 deltog 24 rekryterande företag och vi räknade till ca 500 besökare. Företagen var mycket nöjda med dagen och därför bestämde vi oss för att fortsätta arrangera mässan. Antal deltagande företag växte snabbt kommande år och under de två mässorna som anordnades under våren och hösten 2015 deltog över 100 rekryterande företag. De hade med sig över 1000 lediga tjänster och över 2 500 besökare kom. De flesta företagen har sin bas lokalt men på plats fanns även företag från Umeå, Stockholm och Danmark. Även besökare från olika platser i landet deltog.

Bästa sättet för oss att se att mässan ger resultat är att många företag återkommer som utställare. Våra uppföljningar visar att vi hjälper företagen att rekrytera och många företag har varit med vid varje IT-mässa sedan starten 2012. Det är vi både stolta och glada över!

IT-mässan har sedan start valt att försöka hålla sig till enkelhet och effektivitet. Det innebär att företagen är begränsade till att ta med sig två rollups och enklare marknadsföringsmaterial som får plats på ett ståbord. Mässan är tre timmar lång och alla företag skall ha ett rekryteringsbehov.

Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete med alla företag och hoppas att det fortsätter leda till att företag hittar nya medarbetare och människor får jobb!

 

About the ICT Job Fair in Lund

History 

In 2012 Arbetsförmedlingen (the Swedish Public Employment Service) and Ideon Meeting started a cooperation in order to assist companies within the ICT sector to find the right people to recruit by arranging an ICT Job Fair at Ideon Business Park in Lund. Lunds kommun (the municipality of Lund) is also a partner since the spring of 2015.

At the very first job fair in 2012 there was a total number of 24 recruiting companies and about 500 visitors during the three-hour open event. The response was very positive from both exhibitors and visitors. We thereafter made a decision to continue arranging the job fair.

The following years both exhibitors and visitors appeared in larger numbers and during the two job fairs in 2015 there were more than 100 recruiting companies joining us. These companies brought along approximately 1000 job positions to more than 2500 visitors. The majority of these companies are located in the south of Sweden but there were also companies attending the job fair from other parts of Sweden and from Denmark. Many visitors who attended the job fair came from various places in Sweden.

In conducting the follow-ups, it is clearly visible that this event is a significant help to many companies in finding people with skills and talents to recruit or hire. This is evident from the fact that companies keep signing up to be a part of this event, which is something that we are both happy and proud of.

Since the very beginning, we decided to stick with simplicity and efficiency as a concept for the fair. Effectively, this means that companies are limited to bringing just two roll-ups, and only smaller marketing materials that would fit on a conventional table.

We endeavor to continue our valuable and successful cooperation with all companies involved, and we are certain that this cooperation will continue to result in companies finding new employees.