Secure State Cyber

 

 

 

Company Description

We at Secure State Cyber have been specializing in information and cyber security since 2005. Our mission is to create security for everyone within the digital society. Through our expertise, we develop information security for companies, authorities and organizations, to ensure a safer digital community for all to participate. We provide comprehensive solutions for information and cyber security as well as individual services. We also have training, ready-made or tailored, digital or on-site, where we deliver the latest knowledge based of our experience in the field. Our customers and partners currently consist of major international companies in the private sector, as well as authorities, county councils, municipalities and defence agencies.

Företagsbeskrivning

Secure State Cyber är ett oberoende kunskapsföretag som sedan 2005 varit specialiserade på informations- och cybersäkerhet. Vi skapar trygghet för alla i det digitala samhället. Genom expertkompetens utvecklar vi företags, myndigheters och organisationers informationssäkerhet, så att hela samhället blir tryggare för alla individer. Vi erbjuder helhetslösningar inom informations- och cybersäkerhet samt enskilda tjänster. Vi har även utbildningar, färdiga eller skräddarsydda, digital eller på plats, där vi förmedlar den senaste kunskapen från verkligheten. Våra kunder och partners är främst stora internationella företag i privat sektor samt myndigheter, landsting, kommuner och försvar.

 

Available Positions/Lediga tjänster

  • Information Security Consultant

http://securestatecyber.com/karriar/we-are-expanding-and-hiring-new-consultants/

 

www.securestatecyber.com