UTSTÄLLARE SOM DELTOG DEN 3 OKTOBER 2019/EXHIBITORS WHO ATTENDED THE JOB FAIR OCTOBER 3rd 2019