Capish

 

Capish är ett mjukvaruföretag som utvecklar innovativa produkter för utforskning och visualisering till hjälp för slutanvändaren. Capish erbjuder kundspecifika lösningar med hjälp av dessa produkter. Företaget är privatägt och har huvudkontoret i Malmö och ett dotterföretag i San Francisco.

 

www.capish.com