Excellent Business Services

 

 

 

 

XBUS ingår i JAMBIZ Group som är en plattform och ett nätverk som arbetar för att utveckla och förädla bolag. Det är en accelerator som får bolag att växa genom bland annat gemensam säljstruktur, stort kontaktnät och där vi samarbetar och drar nytta av varandras kompetenser. Det XBUS gör är att rekrytera till bolagen i JAMBIZ Group och det bästa vi vet är att hitta rätt kandidat till rätt bolag. Vi arbetar även med DISC-analyser, HR, ekonomi och kontorshotell.

Våra kontor ligger centralt belägna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Alla tre städerna erbjuder stora, härliga kontor och framförallt; fantastiska kollegor!

Låt oss presentera bolagen vi rekryterar till i korthet:

ProgressLEAD är nischade mot ledarskap inom projektledning, affärsledning och teknisk projektledning.

ValiLEAD är experter på test och testledning. De jobbar även med kravhantering och säkerställer att kunden fick vad de beställde.

Proceed erbjuder strategisk verksamhetsutveckling och hjälper företag att lyckas med GDPR, digitalisering, förändringsledning och kravhantering.

Sprinta är det lilla konsultbolaget med den stora gemenskapen. De har bred IT-kompetens inom systemutveckling, applikationsutveckling och IT-arkitektur.

ProSpearIT har istället för att nischa in sig på en specifik kompetens valt att fokusera på projektledare och kravställare inom den offentliga verksamheten.

 

Lediga tjänster

 

www.xbus.se