Flow Intelligence

 

Flow Intelligence är en växande konstellation som idag består av tre bolag: House of Test, Strike och Elaborate. Gemensamt för våra bolag är att de utgörs av engagerade och erfarna specialister som alltid strävar efter att prestera och leverera över förväntan. Tillsammans görs allt för att skapa flow på er arbetsplats.  

 

www.flowintelligence.se