Infozone

 

På Infozone arbetar vi med det vi är bäst på. Vi är experter på system management, virtuell infrastruktur, systemutveckling och Business Intelligence. Vi levererar kundanpassade, effektiva och robusta IT-system samt strukturerar och automatiserar era IT-miljöer för optimal funktion, drift och ekonomi. Våra erfarna resurser och vår expertis tar fram innovativa lösningar för våra kunders behov.

Vi ger våra kunder information, kunskap och stöd i alla lägen. Vi hjälper de individuellt eller i team där vi har möjlighet att ta ansvar för hela projektet från behovsanalys och design, genom implementation och testning, till drift, utvärdering och analys av resultat. Givetvis jobbar vi alltid med kunden och användarna i centrum samt väljer tekniker, ramverk och metoder baserat efter behov och situation. Det som kännetecknar vår verksamhet är handlingskraft, spetskompetens samt en stark sammanhållning. Våra olika kunskaper och specialistområden kompletterar varandra och tillsammans utgör vi ett kraftfullt team som smidigt hanterar både små och stora uppdrag. Vår historik av lyckade samarbeten med kunder inom så gott som alla branscher säger en hel del om vår kapacitet och framför allt vår glädje och ambition om att ständigt utvecklas.

 

 

 

Läs mer om oss  www.infozone.se