Nordisk Jobstart+

Nordisk Jobstart+ är ett EU-finansierat ungdomsarbetslöshetsprojekt som riktas mot nordiska ungdomar mellan 20-30 år, som vill utveckla sin kompetens genom ett unikt utlandsäventyr.

Projektet kickstartar ungdomarnas karriär genom att utvidga deras arbetsmarknad till att omfatta hela Norden, och hjälper därigenom ungdomarna att integrera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt ger Nordisk Jobstart+ arbetsgivare chansen att utveckla sin verksamhet genom gratis rekrytering av motiverad arbetskraft. Projektet är gratis för de involverade deltagarna och verksamheterna. Det är win-win för alla parter.

Nordisk Jobstart+ riktas mot unga utexaminerade med eftergymnasial utbildning, till exempel yrkesutbildning eller vidaregående utbildning av olika omfattning. Ungdomarna blir erbjudna en kostnadsfri kompetensgivande tvåveckorskurs i Malmö eller Köpenhamn, som förbereder dem för arbetsmarknaden i Norden. Projektsekretariatet hjälper dessutom ungdomarna med flytten till ett nytt land, vilket inkluderar bostadserbjudande, fritids- och kulturpaket, samt eventuella bank- och försäkringsbyten.

 

www.nordiskjobstart.org