OM / ABOUT

Om IT-mässan

 

Historik

Våren 2012 startade Arbetsförmedlingen i Lund upp ett samarbete med Ideon Meeting för att hjälpa företag med rekryteringsbehov inom IT. Sedan våren 2015 har även Lunds kommun varit medarrangör.

På första IT-mässan 2012 deltog 24 st rekryterande företag och vi räknade till ca 500 besökare. Företagen var mycket nöjda med dagen och därför bestämde vi oss för att fortsätta arrangera mässan. Antal deltagande företag växte snabbt kommande år och under de två mässorna som anordnades under våren och hösten 2015 deltog över 100 rekryterande företag. De hade med sig över 1000 lediga tjänster och över 2 500 besökare kom. De flesta företagen har såklart sin bas lokalt men på plats fanns även företag från Umeå, Stockholm, Danmark och även Schweiz, även besökare deltog från olika platser i landet. Bästa sättet för oss att se att mässan faktiskt ger resultat (förutom uppföljningar som visar att vi hjälper företagen att rekrytera) är att många av dessa företag återkommer som utställare, många har varit med vid varenda tillfällen sedan 2012 och det är vi både stolta och glada över!

IT-mässan har sedan start valt att försöka hålla sig till enkelhet och effektivitet. Det innebär att företagen är begränsade till att ta med sig två roll up och enklare marknadsföringsmaterial som får plats på ett ståbord. Mässan är tre timmar lång och alla företag skall ha ett rekryteringsbehov.

Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete med alla företag och hoppas att det fortsätter leda till att företag hittar nya medarbetare och människor får jobb!

 

About the ICT Job Fair in Lund

 

History

In 2012, Arbetsförmedlingen (the Swedish Public Employment Service) and Ideon Meeting started a cooperation effort in order to assist companies within the ICT sector finding the right people to recruit by arranging an ICT Job Fair at Ideon Business Park in Lund. Since the spring of 2015, Lunds kommun (the municipality of Lund), is also a partner to the job fair.

At the very first job fair in 2012, there was a total number of 24 recruiting companies, and about 500 visitors during the three hour open event. The response was very positive from both exhibitors and visitors, and so the decision was made to continue arranging this job fair. The following years both exhibitors and visitors appeared in larger numbers, and during the two fairs of 2015 there were more than 100 recruiting companies joining us. These companies brought along approximately 1000 job positions to the more than 2500 visitors. A majority of these firms are based locally, but in addition there were also companies attending from such cities as Stockholm and Umeå, from countries like Denmark and Switzerland, and many visitors who attended from various places in Sweden.

In conducting the follow-ups it is clearly visible that this event is a significant help to many companies in finding people with skills and talents to recruit or hire. This is clearly evident from the fact that companies keep signing up to be a part of this event, which is something that we are both happy and proud of.

Since the very beginning we decided to stick with simplicity and efficiency as a concept for the fair. Effectively, this means that companies are limited to bringing just two roll-ups, and only smaller marketing materials that would fit on a conventional table. The duration of the fair is three hours in length, and all companies are expected to be in need of recruiting new employees.


We endeavor to continue our valuable and successful cooperation with all companies involved, and we are certain that this cooperation will continue to result in companies finding new and valuable employees, and individuals in our communities finding exciting new jobs and new careers!