Örestad Linux

 

Örestad Linux är ett väletablerat konsult- och utvecklingsföretag med en unik bredd av kompetenser inom öppen programvara. Våra uppdrag sträcker sig från gränssnittsprogrammering, system- och applikationsutveckling till integrering.

Som ett fristående företag ger vi våra kunder personlig service och flexibilitet. Vi agerar snabbt och ger våra kunder tillgång till den breda kompetens och det interna idéskapandet som finns inom Örestad Linux AB. Sist men inte minst – vi älskar programmering och vi levererar.

Marknaden för öppen programvara ökar för varje år inte minst beroende på att licenskostnader ofta är en tung utgiftspost. När öppen programvara har prestanda, funtionalitet och kvalitet som väl kan mäta sig med traditionellt licensierade produkter så blir de ett mycket attraktivt alternativ för många.

Vi vill vara din helhetsleverantör där vi med specifik kompetens sköter allt från förvaltning och utveckling av befintliga system till nya lösningar byggda på öppen programvaruplattform.

 

Besök vår karriärsida här