Øresunddirekt

Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från
myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Øresunddirekt består
av två avdelningar – ett informationscenter i Malmö och en
webbredaktion/kommunikationsavdelning i Köpenhamn.
Läs mer på www.oresunddirekt.se